Sauter site haberleri

Site haberleri

(Aucune brève n'a encore été publiée)

Sauter cours disponibles

Cours disponibles

Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi ve bağlı birimlerin yapacakları yazışma, yazışmalara ilişkin yürütecekleri işlem süreçleri ile evrak/belge kayıt işlemlerinde izlenmesi gereken usul, esas ve şartları ile diğer hususları  hakkında eğitim ve bilgilendirme dökümanlarını kapsamaktadır.