تخطي site haberleri

Site haberleri

(لم تنشر أخبار جديدة)

تخطي المقررات الدراسية المتاحة

المقررات الدراسية المتاحة

Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi ve bağlı birimlerin yapacakları yazışma, yazışmalara ilişkin yürütecekleri işlem süreçleri ile evrak/belge kayıt işlemlerinde izlenmesi gereken usul, esas ve şartları ile diğer hususları  hakkında eğitim ve bilgilendirme dökümanlarını kapsamaktadır.